Provozovatel

Majitelem, autorem a provozovatelem serveru 24Development.cz je společnost 24 DEVELOPMENT s.r.o., se sídlem Hradišťská 79, 686 03 Staré Město, IČ: 26239922, DIČ: CZ26239922 zapsána v OR Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 38112. Kontaktní adresa info@24d.cz. Dostupnost je bez garance. Obvyklá dostupnost je nad 99%. Více informací o hostování.

Autorská práva

© Copyright 24 DEVELOPMENT. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní použití. Bez předchozího písemného souhlasu 24 DEVELOPMENT, je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoliv materiálu či části materiálu zveřejněného na stránkách serveru 24Development.cz, a to včetně zahnutí do rámců, překopírování do firemního intranetu nebo uchovávání v jakýchkoli databázích.

24 DEVELOPMENT, neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu serveru 24Development.cz. Obsah serveru 24Development.cz je pouze informativní a nemůže být pokládán za závazný zdroj. Provozovatel serveru neručí za škody způsobeném použitím informací získaných ze serveru 24Development.cz.

Produkty 24DEVELOPMENT

Produkty vyvíjené společnosti 24 DEVELOPMENT jsou nedílným majetkem společnosti 24 DEVELOPMENT, veškerá autorsko-právní ochrana je tedy vyvozena již s autorského práva – Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Samotné informace autorským právem chráněny nejsou; může však být chráněn způsob, kterým jsou uvedeny a uspořádány.

Práva k produktům, které vyvíjí společnost 24DEVELOPMENT i všem jeho částem jsou vlastnictvím autora. Produkty jsou pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných mezinárodních dohod.

Ochrana osobních údajů

Server 24Develpopment.cz nesbírá žádné osobní údaje, které mu čtenáři sami dobrovolně neposkytnou – například přihlášením k odběru newsletteru. 24 DEVELOPMENT, zaručuje všem uživatelům ochranu jejich osobních údajů.

Newsletter serveru je rozesílán výhradně uživatelům, kteří se sami dobrovolně přihlásili k odběru novinek serveru. Databáze odběratelů newsletteru není využívána k jiným účelům, ani poskytována třetím subjektům.