Prohlášení o použití Cookies

Tyto webové stránky a stránky, které dodáváme jako webmaster pro naše klienty, ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Cookies a ochrana soukromí

Cookies ukládají informace do vámi používaného prohlížeče, nejedná se však o identifikaci na úrovni člověka. Není vás tedy možné podle nich osobně identifikovat, pokud potřebné údaje sami neposkytnete (jméno, telefon, e-mail, atd.).

Využívání souborů cookies můžete vždy ve vašem prohlížeči zakázat. Návod, jak na to, můžete najít přímo v nápovědě vašeho prohlížeče, stejně tak i tipy, jak vaše cookies spravovat. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs

Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/283185

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Android: https://support.google.com/xoom/answer/169022?hl=en&rd=1

Doporučujeme vám však nechat používání cookies zapnuté, protože jejich vypnutí může zásadně ovlivnit funkčnost webové stránky. Stejně tak lze soubory cookies vymazat z vašeho počítače. Ovšem i při této možnosti je nutné počítat s tím, že to ovlivní vaši zkušenost s návštěvou stránky, protože nebudou uložena vaše uživatelská nastavení.

Něco málo o Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o našem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na naše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují naše přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

Pravidla Evropské rady

Vzhledem k tomu, že informace které jsou takto shromažďovány a odesílány, obvykle vypovídají o jednání a chování uživatelů, přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu opt-out na opt-in. Doposud stačilo, aby dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a aby mu bylo správcem údajů umožněno odmítnout takové zpracování.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu „opt-out“ na režim „opt-in“. Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.

Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů dle směrnice 95/46/ES, zejména pak o účelu zpracování. Tato informace musí být poskytnuta přímo uživateli a rozhodně nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat.

Souhlas také musí být odvolatelný. Problematika získání a odvolání souhlasu je podrobně popsána ve stanovisku poradního orgánu Evropské komise – Pracovní skupiny pro ochranu údajů (WP29), URL adresa č. 2/2010 z 22. června 2010 k internetové reklamě zaměřené na chování.

Souhlas není potřeba, pokud jsou cookies využívány pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti zajistit služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.

Pracovní skupina WP29 dne 7. června 2012 přijala stanovisko URL adresa č. 4/2012 k interpretaci a uplatňování výjimek z povinného souhlasu uživatelů internetu. Konkrétně tedy jde o aplikaci čl. 5 odst. 3 Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.